MẶT BẰNG

MẶT BẰNG HARBOR BAY HẠ LONG
Giá 5.7 tỷ - 6 tỷ/lô shophouse