Dự án Harbor Bay Hạ Long sau khi hoàn thành hạ tầng đường, điện và hệ thống thoát nước và ép cọc thành thành công toàn bộ dự án HarBor Bay. Vì vậy chúng tôi công bố giá bán các lô đất thuộc dự án ...